Broń bez zezwolenia
Broń z zezwoleniem
Artykuły obronne
Wyposażenie agencji ochroniarskich
Artykuły pirotechniczne
 
   

Pałka elektryczna Security Plus
Długość - 45cm
Natężenie - 9,80 mA
Energia - 49,7 mJ
Napięcie - 200 kV
Częstotliwość impulsów - 24,4 Hz
Zasilanie - 2 baterie alkaliczne 9 V

Pałka elektryczna URP 1000
Długość - 50cm
Natężenie - 9,90 mA
Energia - 72 mJ
Napięcie - 120 kV
Częstotliwość impulsów - 32,5 Hz
Zasilanie - 1 bateria alkaliczna 9 V

Pałka Teleskopowa
3 członowa
Złożona - 17 cm
Rozłożona - 44 cm
Zakończona gumową nasadką

Pałka gazowa
Polimerowa rękojeść zawiera wymienny wkład gazowy CS o poj. 40 ml
Gaz uruchamiany jest kciukiem wyrzucany jest z końcówki gumowej pałki
Pole rażenia gazem do 3m