Broń bez zezwolenia
Broń z zezwoleniem
Artykuły obronne
Wyposażenie agencji ochroniarskich
Artykuły pirotechniczne
 
   

Rewolwerowe
32 S&W LONG wad cutter - LWC GZ 6.48g
38 S&W SPECIAL - FMJ 6.48g; SJSP 10.24g, 8.10g; FMJFN 7.13g; SJHP 9.59g; LRN TFL 10.24g
38 S&W SPECIAL LL - SJSP 8.10g
38 S&W SPECIAL LL VER - FMC 10.24g
38 S&W SPECIAL wad cutter - LWC GZ 9.59g
357 MAGNUM - SJSP 10.24g; FMJTC 9.20g; SJSP 8.10g; SJHP 9.59g; FMJFN 7.13g; LSWC TFL 10.24g; SJSP 15.55g; SJHP 12.96g; LSWC TFL 12.96g
357 MAGNUM wad cutter - LWC GZ 9.59g


Do półautomatycznej
6.35 BROW./25 AUTO - FMJ 3.24g; LRN TFL 3.24g
7.65 BROW./32 AUTO - FMJ 4.73; SJHP 3.89; LRN TFL 4.86
CORTO/380 AUTO - FMJHP 5.83g; FMJ 6.16g; LRN TFL 6.03g
9 LUGER - FMJ 7.97g; FMJHP 7.45g; FMJHP 9.53g; FMJ 7.45g
9 LUGER LL - FMC 7.45g
9 LUGER LL VER - FMC 7.45g; FMC 7.97g
9 LUGER SUBSONIC - FMJ 10.24g
9 LUGER GAS CHECK LL - LRN 7.97g
40 S&W - FMJTC 11.02g; FMJHP 9.40; LTC TFL 11.67
45 ACP - FMJ 15.91g; FMJHP 12.96; FMJFN 12.96; LRN TFL 14.65g