ALKO-SLIM
Zakres wskazań:
- 0-0,2‰ - światło zielone
- powyżej 0,2‰ - sygn. czerwona.
Wymiary - 90x30x15mm
Waga 25g

Blowing AT-2000
Zakres wskazań - 0,1-4,0‰
Wymiary - 120x60x25mm
Waga - 80g

ROADTEST
Zakres wskazań - 0,1-2,0‰
Wymiary - 125x60x25mm
Waga - 135g