Broń bez zezwolenia
Broń z zezwoleniem
Artykuły obronne
Wyposażenie agencji ochroniarskich
Artykuły pirotechniczne
Artykuły pirotechniczne
Artykuły pirotechniczne
Artykuły pirotechniczne
 
   

RACE
do straszaków i pistoletów gazowych
  • efekty akustyczne i wizualne
  • huk z błyskiem, huk, kraczące, gwiżdżące, rozpryskowe, oświetlające, sygnalizacyjne
  • dostępne na sztuki i w kompletach
  • doskonałe na imprezy okolicznościowe, sylwestra